Ønsker du saker tatt opp med vellet, vnl. send oss en mail med dine ønsker – og vi vil behandle din forespørsel og melde tilbake til deg, så snart det er mulig.

Saker med aktualitet for mange, vil vi også kunne legge ut på nettet til åpen diskusjon, slik at vi får høre medlemmenes  mening.

Din forespørsel kan sendes direkte til styret, på følgende mailadresse:

Mailto:post@snaroenvel.no

Postadresse: Snarøen Vel        Postboks 2       N-1335 Snarøya
Alternativt mail til et av styrets medlemmer:

Styret i perioden 2018-2019 – siden er under oppdatering