Kollektivfeltet på Fornebu – redigert 4.12.2014

Det er flere som er frustrerte - og som presser på for å få en snarlig løsning...

Det er flere som er frustrerte – og som presser på for å få en snarlig løsning. Her fra dagens Budstikka.

Statens vegvesen har i dag annonser i dagspressen, for å redegjøre for fremdriften i dette prosjektet.

Det ser nok ut til at det blir sommeråpning 2015…..

At man i dette prosjektet, som daglig berører så mange tusen reisende, ikke sette på litt mer damp – det er nesten ufattelig!Annonse Statens vegvesen copy_edited-1