Kollektivfeltet endelig på plass

Det etterlengtede kollektivfeltet på Fornebulandet er nå endelig ferdig – og åpnes fredag 19. juni kl. 09:30.

Åpningen markeres av representanter fra Bærum kommune, Akershus fylke og Ruter.

Det har vært en lang prosess, før vi nå endelig kan ønske åpningen av kollektivfeltet velkommen!

Det har vært en lang prosess, før vi nå endelig kan ønske åpningen av kollektivfeltet velkommen!

I starten vil det være åpent for alle el-biler, men det kan bli aktuelt å legge begrensninger på el-bil-bruken slik det er gjort på E18 (krav om to i bilen).

Og til høsten kommer det leddbusser også på bussrutene 24 og 28.

Ruter kan fortelle at de i rushtiden har over 60 bussavganger i timen til og fra Fornebu. De vurderer fortløpende nye tilbud ut i fra de behov som avdekkes. Blant annet kan det bli snakk om nye ruter til/fra deler av Bærum, og busser som bare går til og fra Skøyen. Inne i Oslo er det nemlig problem å få plass til flere busser, men mange skal bare til/fra Skøyen. Forslaget om matebusser til Skøyen er det Telenor som har kommet med, og behovet for disse rutene ble anskueliggjort i en undersøkelse som SmartCity Bærum gjennomførte i fjor høst.

Ruter lover også se nærmere på mulighetene for å sette opp ekspress-busser langs Ring 3, busser som ikke stopper mellom Smestad og Fornebu. Det samme gjelder behovet for stoppestedet ved E18 før Lysaker i retningen Oslo sentrum, der det svært sjelden står passasjerer.

Kai Rosenberg, som sammen med styreleder i Snarøen vel, sitter i BBB-gruppen, forteller at Telenor ble garantert at banen skulle komme da selskapet kjøpte tomten i 1996. Telenor har siden innflyttingen betalt inn 90 millioner kroner til infrastruktur, og grunneierne har til sammen betalt inn en halv milliard kroner til banen – som fortsatt lar vente på seg. Den første planen om bane til Fornebu kom imidlertid lenge før Telenor kjøpte tomten. I 1919 ble den første planen lansert. Det vil derfor uansett gå mer enn 100 år fra den første planen forelå til banen blir åpnet, forhåpentligvis i 2021.