Kølabryggen i ny drakt

En prosess, som vellet har arbeidet med i en periode på et par år, har endt opp med at styret i Snarøen vel, nylig ga fellingstillatelse for et av fire trær på Kølabryggen.

Bakgrunnen for at denne tillatelsen ble innvilget, var de tydelige meldingene vi fikk fra mange naboer om skygge og manglende sol på grunn av en svært stor trekrone, rett inntil deres hager og uteområder. Treet var gammelt, men friskt – og hadde vokst til en størrelse, som gjorde at det føltes som ”en vegg” – i følge flere av naboene.

Det flotte tuntreet på Kølabryggen kommer nå virkelig til sin rett - og området for øvrig har fått mer sol, til stor glede for mange besøkende, som nå kan bruke hele plenen til sommerlige gleder.

Det flotte tuntreet på Kølabryggen kommer nå virkelig til sin rett – og området for øvrig har fått mer sol, til stor glede for mange besøkende, som nå kan bruke hele plenen til sommerlige gleder.

Vellet ønsket i første runde å etterkomme naboenes ønsker gjennom å toppe/tynne treet, slik at man fikk mer lysgjennomstrømming – for det var tydelig at det skjermet for mye av ettermiddagssolen for flere beboere.

For å sikre at vi gikk riktig frem, ble profesjonell ekspertise trukket inn, både fra kommunegartneren og fra et privat selskap. Deres konklusjon var klar; denne type trær kan man ikke tynne, uten at det går kraftig ut over treets utseende og levevilkår.  Bjørk er et ”blødertre”, der sevjen fortsetter å piple ut fra der det kuttes – og først etter lang tid vil det igjen stabilisere seg, men med varige sår.

Etter på ny å ha vurdert naboenes innsigelser – og deres rettigheter i henhold til loven, besluttet vi å komme naboene i møte slik at disse ble fornøyd. Treet stod et par meter fra grensen til en av naboene – og naboloven sier at trær som står slik at det sjenerer, kan forlanges kuttet om det overstiger en høyde som er over tre ganger avstand til hus, hage eller tun.  Og her var denne høyden langt overskredet, slik at vi anså felling som et sannsynlig utfall, dersom saken hadde blitt fulgt opp i rettsapparatet.

Et annet aspekt er at treet også ga mye skygge på plassen. Vi har også fått henvendelser fra beboere om dette. Brukskvaliteten på området har over tid blitt redusert. Ved å fjerne dette ene treet møter vi også de som ser stor glede i å bruke området til soling og badeliv. Samtidig møter vi naboers legitime ønsker om sol og utsyn.

Styret er av den oppfatning, at vi kom til en minnelig ordning, der tre av fire trær fortsatt står på tomten – og vi har flere fornøyde naboer.

Styret i Snarøen vel håper dere som har sterke syn på denne saken, kan se at vår beslutning møter de ulike interesser knyttet til området på en best mulig måte. Dette var en vanskelig beslutning, men vi håper man kan være enige i at dette ble den beste løsningen for området.