KDP 3 Fornebu - et sentralt tema for kvelden 30. januar 2019. 1

KDP 3 Fornebu – et sentralt tema for kvelden 30. januar 2019.

Høy temperatur – og til dels krasse beskyldninger mot kommunens to representanter; Kommunaldirektør for samfunn; Arthur Wøhni og rådmann Erik Kjeldstadli under kveldens informasjonsmøte om KDP 3

Kommunen hadde invitert til beboermøte i auditoriet på Hundsund ungdomsskole – og det var ingen tvil om at temaet var høyaktuelt. Auditoriet var fullt til siste plass – og folk trosset kulde og snøvær, for å komme og høre siste nytt fra kommunens topper på fagfeltet. Styreleder i vellet; Paal Alme var også til stede, for å fange opp siste signaler i denne omfattende planprosessen, som berører så mange på Fornebu og Snarøya.

Møtet ble ledet av kommunens informasjonssjef Lisa Bang, som fikk en utfordrende oppgave med å holde salens taletrengte innenfor den oppsatte tidsplan.

Etter innledende runder der KDP 3 ble presentert – og avvik fra tidligere plandokument forklart, ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Stor interesse – og mange innspill til kommunen – med vekt på spørsmål om hvorfor man har siktet seg så sterkt inn på 11.000 boliger i den videre utbygging? Salen var tydelig på «Behovet for bedre infrastruktur» – og tiltak som gjør «Livet mellom husene» bedre for våre beboere. Representanter for seilsporten, idretten og våre unge som trenger svømmeundervisning ble også reist – og ikke minst behovet for møteplasser ble adressert.  Kommunen lovet å ta dette med i sitt videre planarbeid.

Måltallet på 11.000 boliger – som omtrentlig vil gi et innbyggertall på vel 25.ooo, ble forklart med ønske om å få på plass Fornebubane med grunneierbidrag, samt å dekke et uttrykt urbaniseringsbehov på Fornebu.

Det kan virke som kommunen har siktet seg inn på dette måltall. Realiteten er at dette er rådmannens innstilling, mens det til syvende og sist er politikerne som bestemmer.

Møte med politikerne 5. mars, er derfor et møte flere bør prioritere å gå på. Her følger det invitasjon, ifølge Lisa Bang.

Mange tilhørere følte de fikk fremmet sine spørsmål denne kvelden, men flertallet av de fremmøtte var ikke veldig fornøyd med de svar som ble gitt.