Snarøen Vel har i løpet av kalenderåret flere aksjoner, som kommer vellets medlemmer til gode.

Her presenteres informasjon om disse aksjonene; tid, sted og hvilke tilbud vi kan gi våre medlemmer.

Vi vil også legge ut korte referat og annet informativt stoff, slik at man kan være oppdatert, uten altid å være til stede.

Aksjoner som er planlagt for 2011, er snegleaksjon, samt innsamling av hageavfall. Begge disse aksjoner er gratis for våre medlemmer.

Hageavfall 2019

Innsamling av hageavfall fra tirsdag 3. mai 2022

Snarøen vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer. Fra tirsdag morgen den 3. mai må hageavfall være lagt ut! Henting vil starte 3. mai og pågå til alt er samlet inn.
Ønsk deg en benk  😊 1

Ønsk deg en benk  😊

Styret i vellet har blitt enige om å gå til innkjøp av nye benker – til utplassering på egnete steder på øya vår.