Snarøen Vel har i løpet av kalenderåret flere aksjoner, som kommer vellets medlemmer til gode.

Her presenteres informasjon om disse aksjonene; tid, sted og hvilke tilbud vi kan gi våre medlemmer.

Vi vil også legge ut korte referat og annet informativt stoff, slik at man kan være oppdatert, uten altid å være til stede.

Aksjoner som er planlagt for 2011, er snegleaksjon, samt innsamling av hageavfall. Begge disse aksjoner er gratis for våre medlemmer.

Illustrasjonsbilde for innsamling av hageavfall i regi av Snarøen vel 2021

INNSAMLING AV HAGEAVFALL FRA MANDAG 3. MAI 2021

Snarøen vel har hvert år innsamling av hageavfall for Vellets…
Ønsk deg en benk  😊 1

Ønsk deg en benk  😊

Styret i vellet har blitt enige om å gå til innkjøp av nye benker – til utplassering på egnete steder på øya vår.
Ønsk deg en benk  😊 1

Snegleaksjon 2010 med foredrag

21/04, 2010 Snarøen - og Langodden Vel inviterer alle…
Ønsk deg en benk  😊 1

Sneglekrigen er startet!

05/05, 2010 Flere av våre eldre vel-medlemmer, som alle…
Ønsk deg en benk  😊 1
Ønsk deg en benk  😊 1

Benker til folket

Det begynte så smått – med en henvendelse over hagegjerdet…
Ønsk deg en benk  😊 1

Tålmodighet er en dyd!

Ingen tvil om at vellets aksjon har vært vellykket. Over…
Ønsk deg en benk  😊 1

Hageavfallsaksjonen 2011

Innsamling av hageavfall mandag 2. og tirsdag 3. mai 2011 Snarøen…
Ønsk deg en benk  😊 1

Snegleaksjonen 2011

Aksjonen som vellet arrangerte i fjor, ble meget vellykket.…
Ønsk deg en benk  😊 1

Hageavfall fjernes – invitasjon til våre medlemmer

Hageavfall fjernes – sett ut innen tirsdag 4. mai. Publisert…
Ønsk deg en benk  😊 1

Hageavfallsaksjonen – våren 2010

  Hestehov - Tussilágo fárfara En meget vellykket…
Ønsk deg en benk  😊 1

Snegleaksjonen 2010 – rapport fra foredraget

Nå kommer vi og tar deg! Publisert av Paal Alme på 29/05/2010 Fikk…