Kåseri med Kåre Willoch

Oppstart av ny slektsforskningsforening på Fornebu og Snarøya, som tidligere annonsert her på vellets nettside.

Interesserte deltakere på møte om slektsforskning i kveld. På første benk, vår tidligere statsminister; Kåre Willoch.

Møtet samlet et tredevetalls interesserte i auditoriet på Storøya skole.

Jan Solberg – initiativtaker til gruppa

Jan Solberg fra Hundsund åpnet ”ballet” og ga en kort innføring i tanken med kveldens møte, samt kort om planene for Slektsforskningsgruppa fremover. Her kan vi forvente både kursing og orientering om hvordan vi kan gå frem på egen hånd, dersom dette er av interesse.

Kveldens hovedtaler; Kåre Willoch, fikk så ordet. Han åpnet med en fornøyelig analyse over sin egen slekt, der han fortalte at han var 2 % skotsk, 36 % sørlending – og 14 % dansk, ved siden av flere andre innslag.  En skikkelig mix – sikkert ikke helt ulik alle oss andre i salen.

Han kåserte så og fortalte om sine barn som nå bor på Snarøya, om hvordan eiendommen kom i familiens besittelse, samt om gode minner og meninger om Snarøen og Fornebu – et område der han ofte tilbrakte sine sommerferier.

At vi ikke har båtforbindelse til Oslo lenger, syntes han er en skam – og han var også klar i sin tale om den fortettingen som foregår – og som er med på å gjøre våre bomiljøer både fattigere og mindre barnevennlige;  – Blokker på 3 – 4 etasjer er flott, men å bygge mer i høyden burde være helt unødvendig i et land som Norge, der vi har masser av plass!

Blomster og takk til vår foredragsholder.

At vår tidligere statsminister er en tydelig motstander av den retning som nå tas i boligutbyggingen på Fornebu, var noe han stadig kom tilbake til.

Varm applaus for sitt innlegg fikk mannen som har stått på i politikken i en mannsalder – og vel så det!

Slekt og Data ga som avslutning, grunnleggende innføring i slektsforskning.  Her følger mer informasjon fra initiativtakerne, så snart planene er spikret.

Stor interesse for brosjyremateriellet som ble presentert.

Talende slogan!