Jan Jørgen Juell til minne

Jan Jørgen Juell til minne

Det var en trist melding vi fikk i Aftenposten ved retur fra tidenes sommerferie;

Jan Jørgen Juell er gått bort.

Jørgen Juell satt i styret for Snarøen vel i 16 år. Han var først kasserer, og de siste 6 årene var han formann i vellet. Vi skrev på hjemmesiden da han gikk av, at; – Styret har med Jørgen som formann vært meget veldrevet, og møtene har alltid vært ledet på en hyggelig og effektiv måte. Gjennom sin tidligere erfaring i kommunestyret i Bærum, har Jørgen hatt god kjennskap til kommunens arbeidsmetoder, noe som har vært av stor betydning for saker vellet har diskutert med Bærum Kommune.

Jørgen Juell ble overrakt Snarøen Vel’s Hedersplakett under årsmøtet i 2012, for lang og tro tjeneste for vellet.

Han bisettes i Haslum store kapell, fredag 10. august 2018.

Vi lyser fred over Jørgens minne!

Jan Jørgen Juell under årsmøtet 2012