Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

1 search result for:

1

Jørgen Juell takket av som formann, med vellets hedersplakett

Etter at det nye styret i Snarøen Vel var behørig valgt ved akklamasjon av Årsmøtet, tok styremedlem Tom Christensen ordet, på vegne av det nye styret. I forbindelse med Jørgen Juell’s avgang fra styret i Snarøen Vel, ble Jørgen overrakt Snarøen Vel’s Hedersplakett, for lang og tro tjeneste for vellet. Tom takket Jørgen på vegne […]