Jørgen Juell takket av som formann, med vellets hedersplakett

Snarøen Vel`s hedersplakett

Etter at det nye styret i Snarøen Vel var behørig valgt ved akklamasjon av Årsmøtet, tok styremedlem Tom Christensen ordet, på vegne av det nye styret. I forbindelse med Jørgen Juell’s avgang fra styret i Snarøen Vel, ble Jørgen overrakt Snarøen Vel’s Hedersplakett, for lang og tro tjeneste for vellet. Tom takket Jørgen på vegne av vellets medlemmer, og i særdeleshet fra styret, for den innsats Jørgen gjennom 16 år i styret har gjort for Snarøyas lokalbefolkning.

Jørgen var først kasserer, og de siste 6 år har han fungert som formann i Snarøen Vel.  Styret har med Jørgen som formann vært meget veldrevet, og møtene har alltid vært ledet på en hyggelig og effektiv måte. Gjennom sin tidligere erfaring i kommunestyret i Bærum, har Jørgen hatt god kjennskap til kommunens arbeidsmetoder, noe som har vært av stor betydning for saker vellet har diskutert med Bærum Kommune.

Jørgen Juell takkes av, etter 16 år i styret for Snarøen Vel

Vi takker Jørgen Juell for hans lange innsats for Snarøen Vel.

(Trykk på bildet, for å få det opp i stort format)