Bandy

Snarøya Sportsklubb har egen hjemmeside  som dekker det meste av aktivitetene som vi forventer å finne under fanen «Bandy».

(http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=52593)

Vellet vil allikevel her presentere utvalgte arrangementer, i tekst og bilde – arrangementer med bred deltakelse fra våre medlemmer og deres barn. Vi håper på dette vis å kunne gi den enkelte ennå bredere dekning av de aktiviteter vi har her på øya.

Informasjon om isforhold og annet som berører den skøyteglade, vil du også kunne lese om her.