iPad på Snarøya skole fra våren 2016

iPad i skolenBærum kommune melder om følgende spennende nyhet for Snarøya skole:

Digital skolehverdag i Bærumsskolen;

Bærum kommune har våren 2015 gjennomført en pilot på fem skoler hvor alle elever og lærer ble utstyrt med hver sitt nettbrett. Elevenes læring og utvikling har stått i sentrum for satsingen, ikke teknologien i seg selv.

Basert på erfaringene fra piloten legger rådmannen frem en sak til politisk behandling i Hovedutvalg barn og unge (BAUN) om videre utvikling av Digital skolehverdag i bærumsskolen i slutten av november. Politikerne avgjør da veien videre.

Dersom det besluttes at flere skoler skal implementere nettbrett og bli en del av Digital skolehverdag, er skolene Gullhaug, Snarøya, Hosle, Høvik Verk, Eiksmarka, Jar, Ramstad, Ringstabekk og Mølladammen valgt ut til å delta i den videre satsingen.

Og i kveld kom vedtaket: 

Politikerne i BAUN vedtok i dag å utvide pilotprosjektet Digital skolehverdag med ti ny skoler.

Snarøya skole er blant disse skolene!

Vi gratulerer elever og lærere  – og gleder oss til våren 2016!