Invitasjon til deg!

Årsmøteinvitasjon 2016

I ettermiddag har speiderne på Snarøya delt ut årets «Invitasjon til årsmøte» til alle beboere på Snarøya. Du finner brosjyren i din postkasse – om du ikke allerede har begynt å lese innholdet.

Styret håper at vi gjennom grundig dokumentasjon av vellets oppgaver og gjøremål, vil få maksimal tilslutning til det vi gjør for fellesskapet, nettopp fra deg som bor på Snarøya og som nyter godt av de oppgaver vi gjør.

Kontingenten på Kr. 250,- får du tilbake i form av tjenester som gjøres – og vi håper at nettopp DU velger å bli med på fellesskapet og melde deg inn, dersom du ikke allerede er medlem. Er du i tvil om du er innmeldt, har vi listet opp alle våre medlemmer bak i heftet.

Det er fremdeles mange som ikke figurerer i disse listene – og det ønsker vi å gjøre noe med. Vær derfor ikke overrasket, om din nabo gjøre en henvendelse til deg, med spørsmål om du vil bli medlem i Snarøen vel.  Vår vervekampanje håper vi vil gi et lite «puff bak» – og gjøre at vi får en langt fyldigere medlemsliste i løpet av kort tid!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen – og lover at du vil få mye glede av medlemskapet!

Ønsker du å melde deg inn finner du informasjon på denne siden.

Er du medlem, men ikke registrert i medlemsbasen, kan du registrere deg i medlemsbasen her. Bruk medlemsnummer og navn fra tilsendt giro.