Invitasjon til deg som ikke er medlem!

Fikk du forleden en invitasjon i din postkasse – en invitasjon til å tegne medlemskap i vellet?

Den bør du respondere på!

Kun gjennom en bred medlemsmasse, er vi i stand til å ivareta fellesskapets interesser på Snarøya. Og da blir det feil, om enkelte står på sidelinjen og betrakter hva som gjøres, uten selv å delta. Listen over medlemmer i 2014 finner du her: Medlemsoversikt 15. mai 2014  – og vi håper at denne snart vil være representativ for alle husstander på øya vår! Ny medlemsliste legges ut, så snart medlemsaksjon 2015 er avsluttet.

Realiteten er, at vellet arbeider iherdig for å forbedre trafikkforholdene på Snarøya og Fornebu. Vi er i nær dialog med kommunen i saker som har med utbygging av barnehager, skoler, stier og turområder på Snarøya – og er aktive i lokalpressen, i saker som angår våre beboere. Sikring av skolevei gjennom oppsetting av hastighetsmåler, er det siste tiltaket på vår aktivitetsliste.

Stor trafikk og skolevei - vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i SnarøyveienStor trafikk og skolevei - vi merker allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien

Stor trafikk og skolevei – vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien.

At vi også årlig støtter musikkorpset, speideren, sportsklubben, samt deler ut stipend til våre ungdommer, tilsier at vi også må ha noen medlemmer som fundament, for å bygge opp om denne økonomien.

Innsamlingen av hageavfall, som vi årlig gjennomfører på øya, har en prislapp på over 30.000 kroner – og vi får stadig tilbakemeldinger fra våre naboer, om hvor velkomment dette tiltaket er.

Så herved er ballen kastet – styret i vellet håper du fanger den her og nå!

Er du i tvil om hvor du skal melde deg inn – her er stedet:

Mailto:snaroenvel@dbpartner.no

Fakta: 

Vi minner om at vellet kontinuerlig arbeider nettopp for deg!

Snarøya Vels hovedoppgave er å ivareta allmennhetens – og fellesskapets interesser i relasjon til private og offentlige instanser og forvalte vellets eiendommer til størst mulig glede våre beboere. Vi er til for deg!

 • Snarøen Vel arbeider for å bedre trafikksituasjonen på Snarøya-Fornebu
 • Snarøen Vel er høringsinstans og dialogpartner med kommunen ved behandling av reguleringssaker
 • Snarøen Vel organiserer innsamling av hageavfall hver vår – til stor glede for våre medlemmer
 • Snarøen Vel sørger for sand og sandkasser til våre stier, slik at du kan gå trygt på våre stier på vinterstid
 • Snarøen Vel oppgraderer og vedlikeholder våre strender med ny sand, til glede for alle badende
 • Snarøen Vel sørger for utsetting av benker i våre turområder
 • Snarøen Vel er med-administrator av Snarøykilen båthavn
 • Snarøen Vel er medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens arvtaker – det største sosiale arrangementet i vårt nærområde
 • Snarøen Vel støtter frivillig arbeid blant unge og eldre i distriktet og deler årlig ut stipend til ungdom i distriktet
 • Snarøen Vel støtter våre lokale organisasjoner økonomisk
 • Snarøen Vel trenger deg som støttespiller!

Velkommen skal du være!