Invitasjon til årsmøte 2022 for Snarøen vel

Det innkalles herved til årsmøte.

Dato: Onsdag 27. april 2022 kl. 19.00
Sted: Fornebupiloten, Fornebu S, Snarøyveien 55, 1364 Fornebu

Til behandling foreligger:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Oppnevning av møteleder og referent
 • Referat fra årsmøtet 2021
 • Årsberetning 2021
 • Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning
 • Budsjett for 2022 og fastsettelse av kontingent 2023
 • Forslag om endring av vedtektene i Fru Michelets Gavefond
 • Valg av nye kandidater til styret i Snarøen vel
 • Valg av foreslåtte kandidater til forvaltningsutvalget
 • Valg av revisor
 • Innkomne saker

Valgkomitéens innstilling

Foreslåtte kandidater blir presentert av valgkomitéen på årsmøtet

Program for årsmøte 2022

 • Velkommen
 • Årsberetning
 • Regnskap og beretning
 • Behandling av innkomne forslag
 • Valg

 • Tildeling av stipend – «Hall of Fame»
 • Foredrag: Beredskapsplan for Bærum v/Brita Holmen og Siri Anne Bjørnbakken, Bærum kommune