Invitasjon til Årsmøte 2017

Årsmøteinvitasjonen kommer i din postkasse rett over påske.

Du inviteres herved til årsmøte: Mandag 24. april Kl. 19:30. Møtet finner sted på  Scandic Hotel Fornebu.

Foredrag:

Vi har invitert Øyvind Moberg Wee, Spesialrådgiver Bærum Kommune, til å holde foredrag for oss om et meget aktuelt tema:

«Fornebu 2035 – iaktta eller delta?»

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til: post@snaroenvel.no innen 18. april 2017.

Velkommen til dere alle!