Innspill til kommuneplan

08/06, 2009

Kommuneplankart_27112003lowSnarøen Vel ga på forsommeren innspill til kommuneplanen, med særlig vekt på følgende aktuelle saker:

Fornebubanen

Trafikksikkerhet og dempet fortetting

Brygger/båthavner/båtplasser/

  • Fürstlia båthavn
  • Pelvikbukta
  • Kongshavn
  • Naturvernområder/strandsonen
  • Hundsund
  • Strømstangen

LNF-områder/friområder

  • Hundsund/Mortenskogen

For deg som er interessert i vellets inspill, har vi lagt det ved her:

Les innspill til kommuneplan