Hageavfall 2019

Innsamling av hageavfall fra tirsdag 3. mai 2022

Snarøen vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer.

Fra tirsdag morgen den 3. mai må hageavfall være lagt ut!

Henting vil starte 3. mai og pågå til alt er samlet inn.

Kun kvist og løv i søppelsekk

  • Sekken skal være åpen slik at den kan tømmes raskere
  • Pass på at den ikke er så tung at den revner ved løfting
  • Ikke stein, jord, papir eller liknende
  • Sekkene plasseres synlig langs veien, ikke i stikkvei eller adkomstvei

Kvister maks 2 meter lengde og maks 10 cm tykkelse

  • Må buntes med solid hysing – ikke plast- eller metallbånd (slike bunter vil ikke bli samlet inn)
  • Buntene må kunne løftes av en voksen person

NB: Dette er et tilbud til de med vanlig mengde hageavfall. Ved store avfallsmengder må man levere på egenhånd. Gratis levering på Isi.

Er du ikke medlem? Da kan du betale kr 250,- og melde deg inn ved å:

  • Sende en mail til post@snaroenvel.no med navn, adresse og epost
  • Betale i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller
  • Vipps til Medlem Snarøen vel #129570. NB! Skriv navn, adresse og epost.

Snarøen vel ønsker alle sine medlemmer en flott hagesesong!