Innsamling av Hageavfall – for medlemmer i vellet! 1

Innsamling av Hageavfall – for medlemmer i vellet!

Snarøen vel har hvert år innsamling av hageavfall for våre medlemmer. 

MANDAG 4. MAI 2020

Er du ikke medlem? Da kan du betale kr 250,- og melde deg inn ved å:

  • Sende en Mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse,
  • Betale i nettbanken til konto 1450.12.77038, eller
  • Vipps til Medlem Snarøen vel #129570. NB! Skriv navn og adresse.

Fra mandag morgen den 4. mai må hageavfallet være lagt ut! Henting vil starte denne dag – og pågå til alt er innsamlet.

Innsamling av Hageavfall – for medlemmer i vellet!
Løv og annet hageavfall i plastsekk. Gjerne åpen.

Kun kvist og løv i søppelsekk

  • Sekken skal helst være åpen slik at den kan tømmes raskere
  • Pass på at den ikke er så tung at den revner ved løfting
  • Ikke stein, jord, papir eller liknende
  • Sekkene plasseres synlig langs veien, ikke i stikkvei eller adkomstvei

Kvister maks 2 meter og maks 10 cm tykkelse

  • Må buntes med solid hyssing – ikke plast- eller metall-bånd. (slike bunter blir ikke samlet inn)
  • Buntene må kunne løftes av en voksen person

Forbehold

På grunn av Corona-krisen, er det et lite forbehold i denne invitasjonen: Om vår leverandør av tjenesten ikke er i stand til å hente, vil vi annonsere dette på vellets nettside og på Facebook noen dager i forkant. Da må hver enkelt selv håndtere sitt hageavfall, ved å levere direkte på Isi Avfallstasjon.