Innkalling til årsmøte 2024

I henhold til vedtekter for Snarøen vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøen vel.

Dato: Tirsdag 23. april 2024 kl. 19.00
Sted: Fornebupiloten, Fornebu Senter, Snarøyveien 55, 1364 Fornebu

Til behandling foreligger:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Oppnevning av møteleder og referent
 • Referat fra årsmøtet 2023
 • Årsberetning 2023
 • Årsregnskap 2023 med revisjonsberetning
 • Budsjett for 2024 og fastsettelse av kontingent
 • Valg
 • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til post@snaroenvel.no senest 16. april 2024.

Valgkomitéens innstilling

Foreslåtte kandidater blir presentert av valgkomitéen på årsmøtet.

Program

 • Velkommen
 • Årsberetning
 • Regnskap og beretning
 • Snarøykilen Båthavn v/Per Aaserud
 • Behandling av innkomne forslag
 • Valg
 • Tildeling stipend «Hall of Fame»
 • Foredrag: «Kultur skaper identitet» av Pål B. Horsle