Innkalling til årsmøte 2023

I henhold til vedtekter for Snarøen vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøen vel.

Dato: Onsdag 26. april 2023 kl. 19.00
Sted: Fornebupiloten, Fornebu Senter, Snarøyveien 55, 1364 Fornebu

Til behandling foreligger:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Oppnevning av møteleder og referent
 • Referat fra årsmøtet 2022
 • Årsberetning 2022
 • Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning
 • Budsjett for 2023 og fastsettelse av kontingent
 • Valg
 • Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til post@snaroenvel.no senest 19. april 2023.

Valgkomitéens innstilling

Foreslåtte kandidater blir presentert av valgkomitéen på årsmøtet.

Program

 • Velkommen
 • Årsberetning
 • Regnskap og beretning
 • Snarøykilen Båthavn v/Per Aaserud
 • Behandling av innkomne forslag
 • Valg
 • Tildeling stipend «Hall of Fame»
 • Foredrag: Natur og mangfold i våre nærområder ved Morgen Bergan. Morten er oppvokst på Snarøya i tredje generasjon, like ved Mortenskogen . derav navnet. Han flyttet tilbake til barndomshjemmet i 2015. Utdannet som, og jobber som geolog i oljebransjen og er en ivrig ornitolog («fuglekikker»). Først langsmed rullebanen omkring flyplassen på Fornebu, senere mest med sjøfuglregistreringer i Oslofjorden på vegne av Statsforvalteren. Han kjempet for et grønt Storøya etter flyplassnedleggelsen og opprettet Lilløyplassen naturhus i 2003. Morten underviser også i sammenhengen mellom geologi, landskap og vegetasjon.