Hegre i Hundsund

Vi har en unik natur her på Snarøya!

For noen få år siden, ville det nesten vært utenkelig å observere storkefugler på øya – men nå er det et faktum;

Gråhegren – eller fiskeheire (Ardea cinerea) som den også kalles, er nå i ferd med å øke i antall – og er ikke lenger så sky som den har vært. Fuglen har lang hals, lange vinger og ben, og langt dolkeformet nebb.

Et flott eksemplar av en av våre storkefugler, på matauk i Hundsund forleden morgen

Et flott eksemplar av en av våre storkefugler, på matauk i Hundsund forleden morgen

Wickipedia kan fortelle at «Hegren har kroppsmål på mellom 85–102 cm – og et imponerende vingespenn på 155–175 cm. På oversiden er den askegrå. Skuldrene har forlengede lysegrå fjær. Vingene er gråsvarte. Vingens fremkant, hodet og strupen er hvit. Issen med lange nakkefjær er svarte. Halsen er gråaktig, med svarte flekker i rader langs fremsiden. Brystet har forlengede hvite fjær, og buken er hvit. Nebbet, benene og øyets iris er gulfarget. Hannen og hunnen er tilnærmet like.»

I flukten holdes den lange halsen inntrukket. Fluktbildet kan minne om en rovfugl, med rolige og tunge vingeslag. Den korte halen og de lange benene, avslører imidlertid lett at det er en hegre.

Gråhegren er en sky fugl og det er første gang jeg har kommet så tett på et par, som denne tirsdags morgenen i Koksabukta. Fuglen holder til ved næringsrike elver og vann nær kysten, ved brakkvann – og langs sjøen. Hundsund er derfor et godt egnet sted for den å jakte på mat. Den spiser fortrinnsvis fisk – og jakter ved å sitte stille i vannkanten i timevis for å vente på sitt bytte. Så følg med, neste gang du passerer tennisbanen – og ta en titt utover i sundet. Kanskje er du så heldig å få øye på disse flotte fuglene du også.