Handyman/Gartner

Magnolia i blomst

Magnolia i blomst

Årsmøteinvitasjon er nå delt ut til alle Snarøyas beboere.

Dato er onsdag 30. april kl. 19:30 i Snarøya kirke.

Den observante leser vil ha observert at styret søker etter en Handyman/ Gartner som kan ta på seg forefallende arbeid på Snarøya, slik at vi får det ennå triveligere rundt oss. Vi håper det finnes personer i vårt nærmiljø, som kunne tenke seg å gjøre enkeltjobber som:

  • Klipping av gress

  • Tynning av busker og kratt

  • Rydding

  • Strøing

  • Vedlikehold av velets eiendommer

  • Annet forefallende arbeid.

Plakat er også hengt opp på Meny – på vellets oppslagstavle – så nå venter vi i spenning på hva responsen vil bli!

Her er: Annonse GARTNER 2014 – endelig tekst og bilder