Hageavfallsaksjonen – våren 2010

 

Hestehov – Tussilágo fárfara

En meget vellykket innsamling av hageavfall er avsluttet – selv om komposteringsbilen brøt sammen. 

Store mengder løv og kvist var satt ut til avhenting – og tilbakemeldingene fra våre vel-medlemmer er svært så positive, til at vellet gjennomfører slike tiltak.
Men omfanget gjorde at komposterings-bilen fikk et lite «sammenbrudd», noe som medførte at noe av avfallet først ble samlet inn to dager senere enn annonsert. At noen trodde at de var glemt av innsamlerne, er derfor fullt forståelig.

Nå er imidlertid alt samlet inn – det gjenstår kun for den enkelte å sørge for at plastsekkene ryddes inn, før vi kan feire 17. mai med ryddige hager.