Hageavfallsaksjonen 2012

Snarøen Vel har innsamling av hageavfall for vellets medlemmer.

Mandag kveld 1. mai må hageavfallet være lagt ut. Tirsdag 2. mai – fredag 4. mai foregår henting.

Noen enkle retningslinjer, for at prosessen skal gå knirkefritt: 

1.    Kun kvist og løv i søppelsekk

  • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.
  • Pass på at den ikke revner ved løfting.
  • Ikke stein, jord, papir eller liknende. 

2.    Sekkene plasseres synlig langs veien

  • Ikke i stikkvei eller adkomstvei. 

3.    Kvister maks 2 meter og maks 10 cm tykke, må buntes med solid hyssing.

  • Buntene må kunne løftes av en voksen person. 

4.    Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert. 

Og er du ikke medlem av vellet –

så er det aldri for sent å melde seg inn. For det er vellets midler vi bruker på dette tiltaket.