Hageavfallsaksjon torsdag 2. mai 2013

Hageavfall 2013Snarøen Vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer.

Torsdag 2. mai må hageavfallet være lagt ut!

Henting foregår fra torsdag 2. mai  og avsluttes mandag 6.mai

Noen få retningslinjer, for at aksjonen skal gå som planlagt:

  • Kun kvist og løv i søppelsekk
  • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.
  • Pass på at den ikke revner ved løfting.
  • Ikke stein, jord, papir eller liknende!
  • Kvister på maks 2 meter og maks 10 cm tykke.
  • Må buntes med solid hyssing og disse må kunne løftes av en voksen person.
  • Sekkene plasseres synlig langs veien – ikke i stikkvei eller adkomstvei.

Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert. Snarøen Vel ønsker alle medlemmer en flott hagesesong!

Er du ikke medlem, meld deg inn på: medlem@snaroenvel.no  Det koster kun Kr. 250,- per år.  Velkommen skal du være!

ps. Ved en inkurie, ble aksjonsarket for 2012 brukt i årsmøteinnkallingen. Datoene der, er derfor ikke riktige.