Hageavfallsaksjon 2017

Hageavfallsaksjon tirsdag 2. mai 2017

Er du medlem i vellet, kan du se våren lyst i møte!

Det er vår – og vellet stiller opp for deg!

Snarøen Vel har som kjent innsamling av hageavfall hver vår. Vi bruker mye penger på denne aksjonen, men vet at den er meget populær. Det hele finansieres av vellet – så vi tar for gitt at de som deltar også er medlemmer i vellet.

Er du ikke medlem, meld deg inn nå på: medlem@snaroenvel.no

Det koster kun Kr. 250,- per år.  Velkommen skal du være!

Praktiske opplysninger:

 • Mandag kveld, 1. mai må hageavfallet være lagt ut!

 • Henting foregår fra tirsdag 2. mai og pågår til alt er innsamlet

Noen få retningslinjer, for at aksjonen skal gå som planlagt:

 • Kun kvist og løv i søppelsekk

 • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.

 • Pass på at den ikke revner ved løfting.

 • Ikke stein, jord, papir eller liknende!

 • Kvister på maks 2 meter og maks 10 cm tykke.

 • Kvister skal buntes med solid hyssing og disse må kunne løftes av en voksen person.

 • Sekkene plasseres synlig langs veien – ikke i stikkvei eller adkomstvei.

 • Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert.

  Sett avfallet klart i veikanten innen tirsdag 2. mai på morgenen.

Snarøen Vel ønsker alle medlemmer en flott hagesesong!

Ønsker du å melde deg inn i vellet?  Gå til; http:snaroenvel.no/bli-medlem/ – eller du kan VIPPSE :-)

Vipps #11734 – Mottaker er vår kontofører: Facilis/Aboservice.no  Du må oppgi navn/adresse, og gjerne starte meldingen med ABOSV