Hageavfall samles inn – for vellets medlemmer

Hageavfall samles inn i Bruksveien

Hageavfall samles inn i Bruksveien

Snarøen Vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer. I år er datoen for hageavfallsaksjon tirsdag 5. mai 2015.

I fjor samlet vi inn 32 tonn hageavfall! At vellet årlig bruker nærmere Kr. 40.000,- av våre midler, betyr at vi setter dette tiltaket høyt på dagsordenen. Vi betaler per kilo avfall – og håper folk er solidarisk innstilt og ikke leverer annet enn hageavfall, altså kvist og løv.

Vi har fått forespørsel om hva man gjør med trær og annet man tar ned i sin hage – og her må vi nok understreke, at det vi samler inn er hageavfall i normale mengder – ikke trær og annet rusk og rask, som man ønsker å kvitte seg med.

Er du ikke medlem i vellet, blir det ganske feil om du setter ut til avhenting. Meld deg heller inn, for her snakker vi om nesten symbolske summer i forhold til hva du får av goder i retur fra vellet.
 • Mandag kveld, 4. mai må hageavfallet være lagt ut!
 • Henting foregår fra tirsdag 5. mai og avsluttes torsdag 7.mai
Noen få retningslinjer, for at aksjonen skal gå som planlagt:
 • Kun kvist og løv i søppelsekk
 • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.
 • Pass på at den ikke revner ved løfting.
 • Ikke stein, jord, papir eller liknende!
 • Kvister på maks 2 meter og maks 10 cm tykke.
 • Må buntes med solid hyssing og disse må kunne løftes av en voksen person.
 • Sekkene plasseres synlig langs veien – ikke i stikkvei eller adkomstvei.
 • Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert.

  Løv i sekker - klare til avhenting

  Løv i sekker – klare til avhenting

Snarøen Vel ønsker alle medlemmer en flott hagesesong!

Er du ikke medlem, meld deg inn på: medlem@snaroenvel.no

Det koster kun Kr. 250,- per år.  Velkommen skal du være!