Årsmøte 2018 - Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Grensejustering Snarøen vel

Grensejustering Snarøen vel – §3 i Vedtektene

Stiplet område utgår fra Snarøen vel og vil fremover forvaltes av Fornebulandet vel.

De gamle grensene for Snarøen vel har i vedtektene en tekst som ikke lenger er helt presis;

”Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.”

Etter at Fornebu flyplass ble nedlagt og boligbyggingen på det gamle flyplassområdet tok til, er det flere områder som naturlig hører inn under Fornebulandet vel.

Snarøen vels grenser foreslås derfor justert på to punkter:

Første endring:

Blokker beliggende på innsiden av Langoddveien, fra krysset ved Lilleruts vei ved Snarøya Tennisklubb, innlemmes i Fornebulandet vel.

Ny grense for Snarøen vel blir inn, langs Lilleruts vei til oversiden av Snarøya sportsklubbs idrettsanlegg. Herfra i rett linje bak barnehage og Hundsund grendesenter, til man møter Snarøyveien bak boligene i ”Rusegropa”.

Herfra følger grensen langs Snarøyveien, til krysset ved Rolfstangveien.

Andre endring:

Fra krysset der Rolfstangveien tar av fra Snarøyveien, følger grensen Rolfstangveien på oversiden;

(syd – og sydøstsiden) av alle nye blokker i Rolfstangen boligsameie.

Ved siste blokk på venstre side, går ny grense 90 grader nordlig retning, mot sjøen. (I retning Sjøflyhavna kro.)

Hensikten med denne justering, er å innlemme alle blokkene i Rolfstangen boligsameie i Fornebulandet vel.

Begrunnelsen er, at alle boligene i Rolfsbukta boligsameie, er med i Fornebu boligsameie – og betaler årlig bidrag til Fornebuparken.

Styret i Snarøen vel, styret i Fornebulandet vel – og Bærum velforbund, er alle enige om at dette er en fornuftig løsning.

Disse endringer  fremmes som styrets forslag til vedtektsendringer på vellets årsmøte i april.