Gravearbeid på Snarøya

Det graves på Snarøya – nesten over alt. At det er mange aktører som er i gang med graving for tiden, merker vi godt;

Både rør og kabler legges – og mye av dette arbeidet vil forhåpentligvis ”bære frukter” når det blir ferdig.

Inntil da, må vi nok leve med periodevise utfordringer, både på fortau, på gangveier og i veibanen. Arbeidet ved Pumpehuset, på Snarøyas smaleste punkt, er snart ferdig – så her slipper vi forhåpentligvis flere dager med kun en fil og manuell dirigering.

Hundsundstien, som går fra Pumpehuset og forbi Snarøya tennisklubb.

«Hundsundstien» –  av noen kalt «Skolestien» står for tur.

Nå melder Viken Fiber,  at de allerede fra onsdag 18. Oktober starter arbeidet med nedlegging av fiberkabler fra Curlinghallen, langs Hundsundstranden og frem til pumpehuset ved Ankerbryggen. Stien vil ikke bli stengt, men det kan tidvis bli litt brysomt å komme seg forbi, slik at vi anbefaler publikum å bruke fortauet langs Snarøyveien forbi Halden, om man skal bevege seg i dette området.

Oversiktsbilde.
Foto:Blom oppmåling

Vi kan se frem mot ypperlige nettforbindelser, når de er klare med jobben.