Gratulerer Vestlandet!

Fylkestinget har vedtatt å bevilge tre millioner kroner til utviklingsprosjekt for elektrifisering av Askøybåten. Forsøksprosjektet er i samarbeid med den maritime klyngeorganisasjonen NCE Maritime Cleantech og er knyttet opp mot deres utvikling av den elektriske hurtigbåten Urban Water Shuttle. Eller «sjøens Tesla» som konseptet har vært lansert som. Ambisjonen er å kunne bytte ut dagens fossildrevne båter i løpet av få år.

Det kan se ut som andre kommuner, med langt lavere folketall enn Oslo og Akershus, er langt mer offensive og moderne i sine tanker om bruk av fjorden som transportåre. Vi sier derfor høyt og tydelig; Gratulerer til #Hordaland fylkeskommune!

Vil ha «sjøens Tesla» på byfjorden i Bergen Hordaland Fylkeskommune spytter tre millioner i potten for å få elektrisk båt mellom Askøy og Bergen.

Les mer om prosjektet her: http://sysla.no/maritim/vil-ha-sjoens-tesla-pa-byfjorden