10. Innred med kunst – på Fornebu S 10.3.2015 (15)