GOD SOMMER!

GOD SOMMER!

Med dette stupebildet fra Halden brygge, ønsker styret i Snarøen vel, alle sine lesere en riktig

G O D  S O M M E R !

Nesten intet er bedre enn dette i varmen!