Gavedryss fra vellet

Julenissen er tidlig ute i år.

Snarøen vel har i flere år delt ut støttemidler til institusjoner og organisasjoner, som gagner vårt nærmiljø. Søknader sendes vellet, som gjennom styrebehandling, kommer frem til hvem som blir den heldige mottaker – og med hvilket beløp.

Det er særlig organisasjonene som driver aktivt arbeid for våre barn og unge, som er aktive på søknadssiden – og det er følgelig også disse som stikker av gårde med de største beløpene.

I denne runden er det følgende som får tilsagnsbrev i løpet av uken:

Snarøya skoles musikkorps: Kr. 10.000,-  kronertitusen – til fri avbenyttelse innenfor de rammer korpset jobber under.

Korpset – en glad mottaker

Snarøya seniorsenter: Vellet bevilger Kr. 10.000,-  kronertitusen – til fritt valgte tiltak for senterets medlemmer.

Fornøyde turgåere fra Seniorsenteret

 

Snarøya sjø

  • Styret i vellet bevilger Kr. 25.000,-  kronertjuefemtusen – til diverse arbeid som sjøspeiderne ønsker å gjøre med hytta i Mortenskogen.

    All støtter kommer godt med!

Snarøya sportsklubb

    • Styret i vellet bevilger Kr. 15.000,-  kronerfemtentusen – til oppsetting av skilt på endevegg på Sportshytta.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på, at formannen i vellet fratrådte under behandlingen av denne saken, på grunn av inhabilitet, gjennom sin rolle for sportsklubben.

Styret håper på vel anvendelse av bidragene – og gleder seg stort over at vi kan få utøve denne rollen, som ”julenisse” i vårt nærmiljø.