Frokost på brygga?

Vil du være med og feire at Fornebu og Snarøya igjen får fergeforbindelse til byen – ja da er du invitert på frokost mandag morgen Kl. 06:40 på bryggekanten ved Sjøflyhavna kro.Frokostinvitasjon

INVITASJON_MSTIDEVIND2