Fritidssenter på Fornebu

På vårparten 2014, ble innbyggerinitiativ for å etablere et fritidssenter for ungdom på Fornebu initiert.

Styreleder i Snarøen vel – og Fornebulandet vel var nylig representert i møte med Bærum kommune, Politiet, FAU og elevrådet på Hundsund.

Til stede var også sosiallærer og rektor ved Hundsund, samt en lærer fra Storøya skole.Fritidsklubb på Hundsund

Gruppen hadde en god dialog og indikerte overfor kommunen, at man sterkt ønsket en miljøperson til å starte opp arbeidet, samt en million kroner til  årlig finansiering av dette prosjekt. Gruppen var samstemt i at dette er en rimelig investering, når man tenker på mulig effekt i forebyggende retning. Alle var enige om at tiden var overmoden for tiltak på Snarøya og Fornebu, for å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø.

I tillegg til ulike aktiviteter ønsker ungdommene seg en sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes – hvor de bare kan møtes, gjøre litt lekser, lage mat sammen og høre på musikk. Vellene ser frem til at dette viktige tilbudet nå endelig kommer i prosess – og vi har stor tro på at kommunen innser at dette er godt investerte penger.

Lenke til innbygger initiativer på Fornebu her:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2479977&versjon=1&variant=P&

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2490477&versjon=1&variant=A&

Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (1)Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (3b)

 

 

 

 

 

Noen av forslagene til aktiviteter fra FAU er:

 • En sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes
 • En sofagruppe hvor en kan møtes, snakke og høre på musikk (musikkanlegg)
 • Billiard, bordtennis, badminton, sjakk
 • Dans
 • Lær ”kidsa” koding – innspill fra næringslivet
 • Brettspill
 • Baking
 • Film og foto
 • Band & musikk
 • Leksebistand
 • Dataspill / dataturneringer
 • Tilgang til bibliotek / lese / låne bøker