Forsøpling

 Skjemmende på slippen – med mye søppel som flyter rundt.

Oustøen har mange sommergjester – og et stort antall hytter, som beboes i sommerhalvåret. Nå, som sesongen er over, burde «noen» fra øya ta ansvar – og rydde opp i alt søppelet som ligger og flyter ved postkassene.

Vi ser på nettet, at man har et vel på øya, som også har sin egen hjemmeside: http://www.lilleoust.com/

Vi får håpe noen av vellets representanter snart tar ansvar og sørger for at det blir ryddet opp.