Forskningsprosjekt om Snarøya

Publisert av Paal Alme01/11/2010

Kanskje blir du snart oppsøkt av en ung student, som vil vite litt om deg og ditt bosted. Da kan du være trygg på at dette er seriøst – og vel verd en samtale.

Temaet for prosjektet, som gjennomføres av Kristin Østerhus, er forstaden – og målet er å undersøke hvordan beboerne på Snarøya føler tilhørighet til sitt bosted. Studien er en masteroppgave i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Doktorand Kristin Østerhus

Studien går ut på å finne ut av hvilke kvaliteter ved bostedet det er som er viktig for beboerne, og hva som gjør at de føler tilhørighet til stedet. Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt ved universitetet med tittel Suburbanisme i Osloregionen.

Hensikten med forskningsprosjektet er å kartlegge ulike typer forstadsområder i Osloregionen, og få en bedre forståelse av forstedene som et sosiokulturelt fenomen. Oslos forsteder har de siste årene fått større oppmerksomhet, men forskningen har i stor grad omhandlet drabantbyer. Utviklingen i de tallrike villa- og småhusforstedene har så langt fått liten oppmerksomhet. Derfor Snarøya!

Og vi ønsker doktoranden lykke til med undersøkelsen – og ser frem til å kunne presentere resultatene på denne siden – en gang i 2011.

Publisert i nyheter