«Fornebupiloten» er formelt stiftet

Foreningen «Fornebupiloten» ble stiftet i går ettermiddag.

Fra venstre; Paal Alme (Styreleder Snarøen vel), Holger Gulbrandsen (Styreleder GFK), Thomas Wagle (Prest Fornebulandet menighet, og Frank Roland (Fornebulandet vel)

Foreningen er et samarbeid mellom Fornebulandet menighet, Fornebulandet Vel, Snarøen Vel og Gamle Fornebu Kultursenter.

 Frank Roland ble valgt som styreleder.

Formålsparagrafen §2 sier: «Fornebupiloten skal være møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige og skal utvikles av medlemmene. Fornebupiloten skal være åpen for alle uavhengig av alder, livssyn, politikk og yrkesinteresser på området.

Fornebupiloten skal være oppdatert på planer som angår Fornebusamfunnet, både arealplaner og planer som angår samfunnsdelen. Viktige saker skal settes på dagsorden gjennom møter, seminarer, avisinnlegg/sosiale medier med mer.
Fornebupiloten skal samhandle med private og offentlige aktører der det er nødvendig og naturlig.

Bærum kommune støtter etableringen med driftsmidler og midlertidig møtelokale.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når brikkene faller på plass.