Fornebulandet – hva nå?

Røkketårnet%20A-Lab

RØKKE-TÅRNET. Kjell Inge Røkke vil bygge Norges høyeste bygning på Fornebu. Illustrasjon: A-LAB/PLACEBO.

Mediene har våknet – og vi finner nå nesten daglig avisartikler om trafikk, fortetting, bygging og andre aktiviteter i Forneburegionen. Dette området, som samtlige boere på Snarøya må gjennom for å komme ut av øya, står nå på topp på politikernes lister over tiltaksområder i kommunen. T-banen er blitt en rikspolitisk sak, der diskusjonen om finansieringsløsninger og ”byttehandel” med boligutbyggere er sentrale temaer.

Med dette som bakteppe, har de fire velforeningene (som omfatter området fra Lysaker til Snarøya), nå gått sammen om en uttalelse om videre utvikling av Fornebulandet. Velforeningene sender med dette et kraftig signal til politikere og grunneiere; 6.300 boliger på Fornebu er mer enn nok!

Fornebulandet Vel, Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos Vel har gjennom sitt samarbeid, blitt enige om en felles tekst til kommuneplanens arealdel 2015-2030. Vellene gir også en rekke konkrete merknader fra befolkningen i området.

Velforeningene mener at det allerede er store utfordringer med den utbyggingen som allerede er planlagt og påpeker at med en utbygging av 6.300 boliger vil dette alene gjøre Fornebu til en av Norges største byer.

Beboerne opplever allerede store utfordringer knyttet til transport og kollektivtrafikk, sosial infrastruktur og presset på naturreservatet på Fornebu. Dette har ikke bare konsekvenser for de som allerede bor området, men også for beboerne i de andre områdene i kommunen, som opplever de samme køene.

Velforeningene ønsker i tillegg å komme med en rekke forslag om hvordan man kan sikre at det som i dag er et fantastisk bomiljø, kan bli enda bedre.

Les uttalelsen i sin helhet her:

Uttalelse fra vellene om kommuneplanens arealdel 2015-2030