Fornebubanen - kommer den?

Fornebubanen – kommer den?

Trassé for Fornebubanen

Informasjonsmøte for naboer 29. april kl. 18.00

Det råder fremdeles stor uvisshet om Fornebubanen; finansiering, trassévalg og fremdrift. Fornebubanen, som selskap, inviterer beboere, næringsliv og institusjoner på Fornebu og Snarøya til informasjonsmøte onsdag 29. april kl. 18.00.

Siden det ikke er mulig med et fysisk møte slik man opprinnelig planla, blir det et digitalt informasjonsmøte på budstikka.no

Møtet handler om hvordan byggestart på Fornebu sør senere i høst vil kunne påvirke området, og er mest aktuelt for dem som bor og jobber på Fornebu sør. Men møtet er selvsagt åpent for alle. 

Følg med på budstikka.no 29. april kl. 18.00, og send oss gjerne dine spørsmål på forhånd til: kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no