Flyene tar av og lander på Fornebu – også i dag! 5

Flyene tar av og lander på Fornebu – også i dag!

Med Gardermoen på skjermen, er det ikke langt unna et realistisk bilde vi får se.

Fornebu lever – og leverer:

Det begynner å bli noen år siden flyplassen ble nedlagt – og støyen forsvant. Mange er lykkelige for det – men det er også mange som savner sin «gamle» arbeidsplass. For det var ikke få tusen mennesker som hadde sitt virke på Fornebu, i årene flyplassen var i aktiv drift. Og mange gode arbeidsplasser forsvant – eller ble flyttet til Gardermoen.

Nå er det ikke lenger støyen fra fly som tar av som plager mange, men støyen fra de store diskusjoner om tetthetsgrad i utbygging, blått tårn eller ikke, samt hvor my trafikk en skal tåle – og hvor den skal ledes. Dette vil nok være et hett diskusjonstema i mange år fremover, for utviklingen av det gamle flyplassområdet tar tid – og skal gjennom mange prosesser, før vi endelig lander.

Kontrolltårn-simulator på Fornebu

Midt oppe i dette fikk redaktøren gleden av å se at det fremdeles lever et aktivt miljø, som nærmest daglig har som sin primæroppgave å ta av og lande fly.

Arbeidsplassen er på Fornebu, men flyene som opereres, befinner seg på den flyplass du selv måtte ønske å bli kjent med. For her snakker vi om profesjonell fly-simulering – på en «arena» med enorme skjermer med utsyn hele 360 grader, altså hele horisonten. Og selv, sitter jeg som operatør i midten – og kan få overblikk i alle himmelretninger.

Største forskjellen på «den gang da» og dagens trafikk, er at dagens fly ikke støyer. For disse flyene er virtuelle – de flyr over store skjermer i egen kontrollsentral på Fornebu. En kontrollsentral som aktivt brukes av flygeledere og piloter, som alle har det til felles at de trenger trening, for å opprettholde sin tillatelse til å arbeide videre i bransjen.

Sentralen er bygget opp i den gamle terminalen, nærmere bestemt i det området der SAS hadde sin «Gold Lounge» – et område som mange av de som var gode SAS-kunder, ble godt kjent med.

Sentralen er betjent av profesjonelle simulator piloter, som alle enten er utdannet som trafikkflyger, eller innehar PPL (Privat Pilot License). Så her snakker vi om et profesjonelt miljø, som er med på å sikre at du og jeg trygt kan stole på at både pilot og flygeleder har vært gjennom nødvendig oppfrisking av «gammel kunnskap».

Redaktøren fikk et par interessante timer med opplæring, der tradisjonell håndtering av landing og avgang ble presentert, men der det også ble simulert både lavtflyging av store og små fly over flyplassområdet, emergency med brann i motor og tilhørende slukkeprosedyrer, samt hurtige værskifter på flyplassen – noe vi opplagt kommer til å måtte hanskes med langt oftere i årene som kommer, enn tidligere.

Hoved kunde er Avinor FS hvor selskapet leverer ca 1.200 til 1.400 timer simulator-timer hvert år. Andre kunder er OSL, Svenske ACR og Royal Danish Air Force. Sistnevnte simulerte både TWR, APP og ACC, kombinert. Så her snakker vi om et svært oppegående miljø.

Takk til min veileder og tårnsjef; Henrik Schjølberg og kollega Aleksander Hedqvist for en spennende deg i tårnet.  😊

Video fra selskapets simulator på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4nta414c18M

 

 

Fakta om selskapet:

  • Integra Aviation Academy Norway AS (IAAN) er eiet av Danske Integra Aviation Academy Denmark. Tidligere eiet av Integra Consult som har drevet konsulent virksomhet innenfor ATM bransjen i 30 år.
  • IAAN ble stiftet i 2015 etter å ha vunnet kontrakt med Avinor FS om å levere ATC tårnsimulering til alle kontrollerte flyplasser i Norge.
  • IAAN har for tiden 19 ansatte hvor 3 er fast og 16 er deltidsansatt.
  • Årlig omsetning på ca 22 Mill pr år.
  • ISO 9001 Sertifisert
  • Som første skole i Norge godkjent til å utdanne flygeledere. Starter kurs i 2019.
  • Holder til i den gamle terminalbygningen på Fornebu. Her disponerer vi 800kvm hvor vi for tiden har 2 stk 360 graders tårnsimulatorer, 1 APP/ACC simulator rom og 1 pilotrom.
  • IAAN eier og drifter en tårnsimulator lokalisert i Odense, DK. Denne brukes av IAA Danmark og brukes til opplæring av AFIS elever. Piloteringen skjer remote fra Fornebu.
  • IAAN har stasjonert en 2D sim på OSL som brukes til simulering av bakkeoperasjoner etc. Denne styres fra Fornebu.
  • Hoved kunde er Avinor FS hvor vi leverer ca 1200 til 1400 timer simulator timer hvert år. Andre kunder er OSL, Svenske ACR og Royal Danish Air Force. Sistnevnte simulerte både TWR, APP og ACC, kombinert.

De to simulatorrommene har begge fått kreative navn:

Tekst og bilder: Paal Alme