Finn frem badedrakten!

Badesesongen er allerede i gang – og vellet har fått etterlysning av badetrappen på Slippen, en trapp vi måtte demontere på grunn av is-gang i sundet i vinter.

Ikke veldig innbydende å bade i januar måned på Slippen…

Som tidligere annonsert her på vellets hjemmeside, fikk vi i fjor laget ny badetrapp til erstatning for den gamle tretrappen, som var tatt av «tidens tann».

Vi får nå bekreftet at den nye trappen blir satt opp igjen allerede i morgen, 4. april – til stor glede for de av våre sambygdinger som allerede nyter et bad i sjøen. Og det er etter hvert blitt ganske mange.

Vellet er også i ferd med å finne en praktisk ordning med trappen, slik at vi skal slippe å måtte demontere og lagre den hver vinter. Dette kommer vi tilbake til, så snart det er i orden.

Vi ønsker en fin badesesong til dere alle!