FiksGataMi

Trær som har falt over ledninger

Trær som har falt over ledninger kan utgjøre en stor fare – og er noe som stadig skjer på vår vindfulle Snarøya

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende.

Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll med behov som oppstår i kommunen.

Det er fritt frem for alle å legge inn her: http://www.fiksgatami.no/

Snarøen vel organiserer strøkasser med sand til våre stier og gangveier – strategisk plassert ved start og slutt. Det er imidlertid brukerne selv, som må ta ansvar for at det blir strødd. Styret har nok ikke mulighet for å trå til med dette.  Vår innleide gartner tar seg av gressklipping og trimming av trær og busker – og vellet bruker store midler hvert år, på denne type «vedlikehold» – for å gjøre det ennå triveligere å bo på øya.