Er påsken avlyst i år – og hva med 17. mai?

Spørsmål det er naturlig å stille i disse tider, når det nærmest er uvisst om skoler og barnehager fortsatt skal være åpne – og om butikken er åpen eller stengt?

Snakk om uvisse tider!

Men nei – vi kan berolige alle med at påsken er i anmarsj, om en i litt annen «innpakking» enn tidligere år – og at 17. mai kommer – slik denne dagen forhåpentligvis alltid vil komme. I det minste med angitt dato.

Men hva vi skal fylle den med, undret journalisten seg litt over, da 17. mars var å lese på kalenderen – to måneder før den store dagen.

Snarøya skolekorps er en sentral aktør i feiringen av 17. mai. Uten korpset, intet barnetog – og uten barnetog – ingen 17. mai stemning!

For å avklare hva som skjer på Fornebulandet, tok vi kontakt med de ansvarlige for feiringen på Snarøya skole – og på Storøya. Og vi fikk raskt bekreftet våre antagelser, om at man er svært usikker på hva vi får til i 2021.

I fjor ble det en svært nedskalert feiring ved skolene i Bærum, men det hele ble kompensert til en viss grad, med en stor båtparade, som flere gjerne ser at også blir arrangert i år igjen.

Båtparaden – her på vei ut Snarøysundet 17. mai 2020

Bærum kommune har overfor FAU, bekreftet at det ikke blir vanlig 17. mai, med tog og leker på skolene. Dertil er uvissheten med Covid 19 for stor.

På Snarøya, der Kristin Ulstein er leder av 17. mai-komitéen for 2021, forteller hun at – «Det kan hende vi kan arrangere et lite tog for 1. og 2. klasse, som går fra kirken til skolen.  Men vi tror ikke det blir tog for de andre klassene».  Og realiteten er jo, at elevene som i år går i 2. klasse, aldri har gått i stort skoletog de to årene de har gått på skolen. Så her er det viktig at man opprettholder noen tradisjoner – slik at de ikke går tapt.

Og på Storøya skole, der Cecilie Stenvik er årets leder av 17. mai-komitéen, er også uvissheten stor, om hva man vil få til. Planen her, er å gå i kontakt med Snarøya skole, for å samkjøre på de områder man kan – slik at årets feiring blir en opplevelse for de unge.  Det er jo barnas dag vi snakker om!

Snakk om fin gjeng til å istemme nasjonalsangen!

Denne store dagen er også viktig for skolenes FAU, og inntektene de får i forbindelse med program og lotterier. Disse pengene går tilbake til tiltak for barna våre på skolen, som f.eks. ny klatrevegg. 

For å sikre litt penger til en god sak, er det på gang en egen 17. mai hjemmeside for Snarøya skole. Denne siden vil inneholde info om 17. mai, det programmet vi vet vi kan gjennomføre, tale fra rektor, 17.mai-hilsener fra de ulike klassene, og ikke minst kommer det et «digitalt lykkehjul». Komiteen er godt i gang med å skaffe flotte premier, og lotteriet starter ca. 14 dager før 17. mai.  Om noen ønsker å bidra med å sponse noen midler – eller premier, setter komiteen meget stor pris på det.

Begge skolene håper de får et litt klarere bilde ang. selve 17. mai i løpet av nærmeste uker – og lover å komme ut i god tid med hvilke planer man lander ned på.

Russejentene fikk samlet seg til russefrokost i det fri – og satt stor pris på det!

Vi har full medfølelse med de utfordringer man har med å planlegge i disse tider – men regner med at dagen vil komme med både flagg og musikk – og at vi da er noen uker nærmere slutten på Covid19 og alt som den fører med seg.