En hjelp i nøden

Ikke ofte vi gir etter for ønsker om å presentere produkter på vellets hjemmeside. Men «ingen regel uten unntak» – er det noe som heter. 

Med flere i bekjentskapskretsen som har vært utsatt for både slag og andre utfordringer, rydder vi gjerne plass til en presentasjon av hjertestartere – i spesialtilbud til våre lesere. For kan vi på dette vis bidra til å redde liv – så er arbeidet med å lage artikkel – og å legge ut, for intet å regne i forhold til gevinsten:

Tilbud om hjertestarter og førstehjelpskurs til Snarøen Vel sine medlemmer

Fakta om hjertestans;

  • Hvert år får 3.000 personer hjertestans utenfor sykehus, av disse dør 2.700 personer. 70 prosent av hjertestansene skjer i hjemmene.
  • Forskning viser at 50-70 % av hjertestansene skyldes ventrikkelflimmer (hovedkammerne i hjertet vibrerer uten å pumpe).
  • Det er kun en hjertestarter som kan stoppe denne flimmeren -eller «restarte» hjertet.
  • Hjertekompresjon gjøres for å holde sirkulasjonen i gang til vitale organer som hjerne, lever, nyre etc.
  • Det å få koblet på en hjertestarter i løpet av de første 3 – 5 minuttene og å starte med hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, øker overlevelsen opp til 75 %.
  • Iht. tall fra Helsedirektoratet, så er responstiden til ambulanser i tettbygde strøk 18 minutter.

 Norsk Førstehjelp har en visjon om at ingen skal dø hjemme som følge av hjertestans. Vi tilbyr et helhetlig konsept med hjertestarter, førstehjelpsutstyr, førstehjelpskurs, totalansvarsavtale for utstyr og kurs, og krisehåndtering etter en alvorlig hendelse.

 Hvorfor velge oss

Norsk Førstehjelp tilbyr en kvalitetshjertestarter til en meget gunstig pris.

  • Vår hjertestarter er en av de beste på markedet.
  • Den har stemmekommandoer som veileder brukeren i bruk av maskinen.
  • Den har indikatorer for «sjekk elektroder», «ikke berør pasienten», «analyserer» og AED status LED.

De fleste hjertestartere har 5-7 års garanti, men utstyret er ikke vedlikeholdsfritt. Elektrodene som festes på personen ved hjertestans må byttes annet hvert år og batteriet må også byttes for at maskinen skal fungere den dagen man har bruk for den.

Er dette noe for deg?

Stadig flere boligeiere og boligsameier skaffer seg hjertestarter og gjennomfører førstehjelpskurs. Løren Torg Boligsameie har hjertestarter hengende i fellesområdet og de har gjennomført førstehjelpskurs. Med dette så føler de seg mer forberedt på å håndtere en hjertestans hvis en av boligeierne får hjertestans. Norsk Førstehjelp AS ble etablert og ledes av legespesialist Terje Halvorsen. Terje har tidligere vært sjeflege og administrerende direktør i Nimi (Norsk idrettsmedisinsk institutt).

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.norskforstehjelp.no eller ta kontakt med Terje M. Halvorsen på terje.halvorsen@norskforstehjelp.no eller telefon +47 951 39 090. Og mannen bor i i Rolfsbukta – og kan enkelt kontaktes til en prat på vårt utmerkede lokale bakeri; Fardal  :-)