En hedersmann har forlatt oss…..

Takk Bernt!
Bernt N. Nilsen og hans kjære kone Wishy, hilser toget 17. mai 2013 på Halden. Foto: Paal Alme

Bernt Nikolai Nilsen

Det var med sorg og vemod vi mottok budskapet om at skipper Nilsen var gått bort 1. desember, 92 år gammel. Som grunnlegger og leder av Snarøen Sjøspeidergruppe i 20 år var han en høvding og enestående ressursperson. Hans bortgang bringer fram gode minner hos mange, og de nær 1000 ungdommer som har vært med i gruppen har mye å være takknemlig for.

Det var i 1956 han startet Snarøen Sjøspeidergruppe. Han tok snart initiativ til anskaffelse av «NSF Teist», en utrangert motortorpedobåt på 117 fot som gruppen fikk overta fra marinen for kr. 100. Denne ble med stor innsats fra speidere, foreldre og bedrifter restaurert, med Bernt som sentral drivkraft.

«Teist» var oppankret i Snarøykilen, og var i årene frem til 1976 et samlingspunkt som møtelokale og base for gruppens aktiviteter med sjø og seiling med speidersluppene.

I forbindelse med sommerleirene ble «Teist» hvert år slept til et leirsted, fra 1966 til Håholmen, familien Nilsens private feriested på Tjøme. Om bord var det «style» med flaggheis kl 8, og gode systemer for vakt og oppgavefordeling. I messa ble det tre ganger daglig dekket til måltider for opptil 80 leirdeltagere. Å vaske opp etter 80 personer i en liten bysse var god læring. En kombinasjon av disiplin, omtanke og varme bringer frem gode minner.

Bernt var også nytenkende, og fikk i 1968 dispensasjon for å starte med jenter som medlemmer i troppen under Norsk Speidergutt Forbund. Svært populært blant gutter og jenter på Snarøya, men ikke helt uten reaksjoner fra deler av speiderbevegelsen.

I 1986 startet han St. Georgsgildet på Snarøya med basis i foreldrene til mange av speiderne. Dette ble en sosial oase for mange, med møter, turer, reiser og fellesskap. Hans organisatoriske evner kom godt med som leder på tallrike reiser. Han var et sosialt midtpunkt og inkluderte alle.

Bernt var en leder med stor L, en drivkraft og en god organisator. Hans glød og engasjement var smittende. Som speiderleder stilte han alle familiens ressurser raust til disposisjon, feriestedet på Tjøme, skøyta «Sonja» og Land Roveren. Ved hans side sto i alle år hans hustru Wishy som en sentral støttespiller.

Vår skipper har nå lagt ut på sin siste reise, og vil takke for alt han har gitt oss alle. Det har gitt oss god ballast videre i livet.

På vegne av tidligere og nåværende speidere på Snarøya,

Hans Petter Kvalø, Halvor Oseid og Arne GiskeBernt var stolt innehaver av Norsk speiderforbunds høyeste utmerkelser; Den hvite lilje – og Sølvulven.

Han var også hedret med Snarøen vels hedersplakett.

En hedersmann har forlatt oss..... 1
En hedersmann har forlatt oss..... 3
En hedersmann har forlatt oss..... 2