Tranga-Jollehavn for Båthavn

Kort beskrivelse

Tilgang til Snarøykilen båthavns brygge.

Område

Veigrunn til Anker – Jollehavn for Båthavn

Detaljer

Navn: Tranga-Jollehavn for Båthavn
Kallenavn: Tranga-Jollehavn for Båthavn
Gnr/Bnr: 43/268
Type område: Tranga-Jollehavn for Båthavn
Hjemmelshaver: Snarøen Vel