Tranga Brygge – jollehavn

Kort beskrivelse

Tilgang til Snarøykilen båthavns brygge.

Område

Veigrunn til Anker – Jollehavn for Båthavn

Detaljer

Navn: Tranga Brygge - jollehavn
Kallenavn: Tranga Brygge - jollehavn
Gnr/Bnr: 43/268
Type område: Tranga Brygge - jollehavn
Hjemmelshaver: Snarøen Vel