Tomt ved Pumpestasjonen ved Hundsund

Kort beskrivelse

Tomt ved Pumpestasjonen ved Hundsund

Område

Tomt - Pumpestasjonen - Ankerbrygga

Detaljer

Navn:
Pumpestasjon
Gnr/Bnr:
43/266
Type område:
Tomt
Hjemmelshaver:
Snarøen Vel