Tomt ved Pumpestasjonen ved Hundsund

Kort beskrivelse

Tomt ved Pumpestasjonen ved Hundsund

Område

Tomt - Pumpestasjonen - Ankerbrygga

Detaljer

Navn: Pumpestasjon
Gnr/Bnr: 43/266
Type område: Tomt
Hjemmelshaver: Snarøen Vel